asdasd

Vårt Lasarett, Vätgas och Våga tänka nytt!

Ett välbesökt "Frukostmöte Exklusive" där de slutliga planerna för Ljungby Lasarett och statusen på vätgasprojektet redovisades.

Mikael Johansson, Regionstyrelsens ordförande, berättade om de beslut som tagits kring lasarettet, och hur området ska fungera under tiden man bygger. Det finns en fastlagd tidplan men man hoppas att man kan korta tiden då man vill bättre synka med arbetet kring byggnationen av lasarettet i Växjö.

Finn Kofoed-Dam, vd på Strandmöllen, berättade om utvecklingen av vätgasprojektet och vad det kan innebära för framtiden.

Ola och Pär Hansson berättade om sitt arbete från att pandemin startade till nu. Hur man tvingades att ställa om, tänka annorlunda och våga. En del positiva effekter fanns också, t ex fick man tid att fundera kring saker man gjorde av "gammal vana" men som man nu kunde hitta bättre lösningar för.

Publicerat: 2022-03-29